Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ

Τα στάδια εξέλιξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Κατερίνης βασίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες που ορίζουν τον λεγόμενο κύκλο του ΣΒΑΚ. Ο κύκλος του ΣΒΑΚ αποτελείται από 4 στάδια εξέλιξης τα οποία φαίνονται παρακάτω υπό μορφή λίστας αλλά και γραφικά.

Επιλέγοντας κάθε στάδιο, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα περιεχόμενα και τις διεργασίες που εμπεριέχονται σε αυτό, ενώ παράλληλα αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα που αφορούν την εξέλιξη του σχεδίου για τον Δήμο Κατερίνης

  1. Προετοιμασία και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
  2. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και στρατηγικής για την κινητικότητα
  3. Σχεδιασμός των μέτρων και σχέδιο δράσης
  4. Υλοποίηση σχεδιασμού και παρακολούθησή του