Τι είναι το ΣΒΑΚ

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν

Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.

Στα οχήματα, για παράδειγμα, οφείλεται κατά κανόνα η συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη ηχορυπαίνουν, τα πλοία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:

210 δισεκατομμύρια

για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση του αυτοκινήτου

30 δισεκατομμύρια

λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές των αυτοκινήτων

60 δισεκατομμύρια

λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η χρήση των αυτοκινήτων

100 δισεκατομμύρια

για την κατασκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων

25 δισεκατομμύρια

για την αντιμετώπιση του θορύβου που παράγουν τα αυτοκίνητα

750 δισεκατομμύρια

συνολικά για τις  οδικές υποδομές μηχανοκίνητων οχημάτων, από τα οποία μόνο τα 280 δις € αποσβένονται από φόρους και χρεώσεις για το αυτοκίνητο