3η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης – Προτεινόμενα μέτρα

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κατερίνης μπαίνει στην τελική ευθεία με την διεξαγωγή της 3ης Διαβούλευσης κατά την οποία ζητείται η τοποθέτηση φορέων και πολιτών ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις-μέτρα του σχεδιασμού τα οποία αναπτύχθηκαν από την ομάδα μελέτης.

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ. Επιλέγοντας τους συνδέσμους σε κάθε κατηγορία μπορείτε να δείτε:
Α – Λίστα και περιγραφή των μέτρων που κάθε εμπεριέχονται σε κάθε κατηγορία
Β – Χωροθέτηση των προτεινόμενων μέτρων σε χάρτες ανά χρονικό ορίζοντα

Στην συνέχεια, αφού δείτε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, καλείστε να τοποθετηθείτε επί αυτών μέσω του ακόλουθου: Σύνδεσμος υποβολής τοποθέτησης

Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας πεζών και ΑΜΕΑ
Παρεμβάσεις οδικής υποδομής και διαχείρισης της κυκλοφορίας
Παρεμβάσεις υποδομών μετακίνησης με ποδήλατο
Παρεμβάσεις διαχείρισης στάθμευσης
Παρεμβάσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Εμπορευματικές μεταφορές
Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής νοοτροπίας
Παρεμβάσεις Προώθησης Ηλεκτροκίνησης