Έναρξη πρώτης φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού-Α΄ Διαβούλευση

Ο Δήμος Κατερίνης ακολουθώντας την αρχή της συμμετοχικής προσέγγισης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προχωρά στην έναρξη της πρώτη φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού μέσω της Α’ διαβούλευσης. Σκοπός είναι η ανάδειξη, μέσα από τις τοποθετήσεις του δικτύου φορέων, των προβλημάτων και των θετικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου μεταφορικού συστήματος του Δήμου Κατερίνης. Η διεξαγωγή της Α’ ΔιαβούλευσηςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Έναρξη πρώτης φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού-Α΄ Διαβούλευση».

Έναρξη συμμετοχικής διαδικασίας ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης – δημόσια πρόσκληση συμμετοχής

Ο Δήμος Κατερίνης, καλεί τους φορείς του τόπου να συμμετάσχουν ενεργά στη συμμετοχική διαβούλευση και στον από κοινού σχεδιασμό του ΣΒΑΚ (Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), ενός εργαλείου στρατηγικής σημασίας για την πόλη. Επιλέγοντας ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος μέσω της ιστοσελίδας του.

«Λειτουργική πόλη» με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο

Ο Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο πραγματοποίησης δράσεων ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, εξέδωσε δελτίο τύπου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Το άρθρο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Έναρξη διαδικασίας εκπόνησης Χαιρετισμός Δημοτικής Αρχής

Χαιρετισμός Δημάρχου Με την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ένας νέος δρόμος, γεμάτος ευκαιρίες ανοίγεται για το Δήμο Κατερίνης.  Το ΣΒΑΚ, έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει προτάσεις για την ανάπτυξη, να τις εμπλουτίσει, να τις ταξινομήσει και να θέσει έναν – έναν τους στόχους μέχρι την υλοποίησή τους. Η βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα λεγόμενα «εναλλακτικάΣυνεχίστε να διαβάζετε «Έναρξη διαδικασίας εκπόνησης Χαιρετισμός Δημοτικής Αρχής».